Kronika

Kronika:

sepsal Ing. Ladislav Tégl

a věnuje ji současným i budoucím členům

Vážení přátelé,

27.1.2009 jsme si připomněli druhé výročí trvání naší odbočky, která má své administrativní sídlo v Žilově, nese jeho jméno a v současnosti sdružuje 57 členů z celého Plzeňska. Odbočka za krátkou dobu své existence zorganizovala zajímavé akce, besedy s hráči, zájezdy a individuální návštěvy ligových a pohárových utkání, zúčastnila se celostátního setkání, získává nové členy, propaguje svoji činnost, ale i svůj klub. Dvouletá činnost odbočky byla úspěšná díky úspěchům naší Slavie. Vše jsme s ní prožívali. Když vstoupila do Ligy mistrů, otevírala nový stadion a sevřela v rukou mistrovský pohár. Za ty dva roky máme na co vzpomínat. A aby to vzpomínání bylo i po letech snažší, sepsal jsem za léta 2007 a 2008 kroniku naší odbočky. Kéž je povzbuzením do další činnosti naší odbočky. Předpokládám, že v roce 2009 kroniku nahradí již vlastních webové stránky. Do kroniky byly zařazeny fotografie z archivu odbočky a webu Slavia.cz.

Založení odbočky Žilov 27.1.2007

Už před založením odbočky se někteří slávisté z Plzeňska zaregistrovali do centrálního odboru přátel Fotbalového oddílu SK Slavie Praha. V regionu však chybělo samostatné zastoupení a odbočka, která by zajišťovala součinnost s pražským centrem, pořádala zájezdy na ligová a pohárová utkání, besedy s hráči, internacionály a činovníky. Ve snaze sdružit slávistické fanoušky byla založena odbočka Žilov (Odbor přátel FO SK Slavia Praha, odbočka Žilov). Stalo se tak v sobotu 27.1.2007 v restauraci ve Stýskalech. Odbočka dosáhla povinného počtu pěti členů potřebných k registraci a byla pražským odborem uznána za subjekt splňujíci podmínky pro svoji činnost. Prvně se v Žilově do odboru přátel registroval Václav Tégl (k 1.1.2005), k 1.1.2007 se do zakládané odbočky přihlásili další 4 fanoušci : Michal Pech z Kralovic, student plaského gymnázia, Ing. Ladislav Tégl a MUDr. Štěpán Hnát, oba ze Žilova a Jiří Marek ze Stýskal. Pětičlenná odbočka navštěvovala vybrané zápasy na Strahově ale i v Plzni.

Účast na celostátním setkání slávistů v Příbrami

30.6. 2007 se dva členové žilovské odbočky zúčastnili VII. Celostátního setkání odboček v Příbrami, jehož součástí byl také turnaj v minikopané. Přestože odbočka nemohla tehdy ještě postavit vlastní mužstvo, zahrál si Václav Tégl v dresu FC Rokycany (na snímku s Rokycanskými). Družstvo Rokycan doplněné o žilovského člena skončilo z patnácti družstev v soutěži na čtrnáctém místě. A jak napsal Rokycanský deník : „ V bojích o konečné pořadí Rokycany nestačily na Příbram a prohrály 5:2. V následném zápase rozdrtily Českou Lípu 7:2, když se mezi střelce zapsal také Václav Tégl z hostující nově vzniklé organizace přátel Slavie v Žilově.“ V republice bylo v době setkání registrováno již 38 odboček přátel a název odbočky Žilov se spolu s názvy ostatních odboček objevil v Příbrami na suvenýrových tričkách, které organizátoři nechali zhotovit speciálně k tomuto setkání.

Vstup Vrtebských do odbočky

Pro malý počet svých členů nebylo možné pořádat besedy s hráči, a tak prvořadým úkolem bylo rozšiřování členské základny. Už v létě byli úspěšně kontaktováni přátelé Pavel Moulis a Pavel Kaprál, oba z Vrtba a Marek Dietl z Plzně, o kterých se vědělo, že patří k velmi aktivním fanouškům a příznivcům Slavie na veřejnosti i ve strahovském kotli. Do odbočky vstoupili 3.8.2007, byli zaregistrováni se zpětnou platností k 1.1.2007 a početní stav odbočky dosáhl 8 členů.

Exkurze na stadion do Edenu

V srpnu 2007 členové odbočky individuálně navštívili staveniště nového stadionu v Edenu. Ke stavbě stadionu upíral pozornost celý slavistický svět a nedočkavě očekávali jeho otevření také v Žilově a na Vrtbě.

 

Převod členů z centrální evidence do odbočky Žilov

Jak už bylo uvedeno, někteří slávisté z Plzeňska se už dříve před založením odbočky zaregistrovali do centrálního odboru přátel Fotbalového oddílu SK Slavie Praha. Když v Žilově vznikla odbočka, zaslal sekretariát z Prahy seznam evidovaných členů OP, kteří místem svého trvalého bydliště náleží do působnosti naší odbočky a doporučil je převést do nově vzniklé odbočky. Protože byl k takovému převodu do evidence nutný souhlas každého člena, uskutečnila se v sobotu 14.9.2007 v KD Žilov za tímto účelem pracovní schůzka odbočky. Zúčastnili se ji spolu s Žilovskými a Vrtebskými již v OP registrovaní členové Jaroslav a Lukáš Dünghübelovi z Horní Břízy, Milan a Petr Dünghübelovi z Dobřan. Všichni s převodem souhlasili. Odbočka se tak rozšířila o další 4 členy a její základna se početně rozšířila na 12 členů. Pracovní schůzky se zúčastnili také Michal Češka z Babiné, Emanuel Belbl, Stanislav Patejdl, oba z Plas a Zdeněk Matouš z Ledec, kteří vstoupili do odbočky po jejím ustanovení 1.1.2008.

Pochodu slávistických fanoušků se zúčastnili také naši členové

K zápasu Slavie se Spartou se koná každoročně pochod slávistických fanoušků, kteří k zápasu putují z centra Prahy až na sparťanský stadion na Letné. Pochodu a zápasu se Spartou se 8.10.2007 zúčastnili Pavel Moulis, Pavel Kaprál, Marek Dietl a Petr Dünghübel. Slavia ve slavném zápase vyplenila Letnou a zvítězila 2:0.

Účast odbočky na zápasech Ligy mistrů

Členové odbočky vedle ligových zápasů navštívili také zápasy předkola Ligy mistrů (Žilina, Ajax Amsterodam). A když si Slavie vybojovala účast v LM navštívili členové odbočky také zápasy prestižní evropské soutěže s Arsenalem a španělskou Sevillou. Zápasu se Sevillou se 12.12.2007 zúčastnili na Strahově Pavel Moulis, Pavel Kaprál, Petr Dünghübel, Marek Dietl, MUDr. Štěpán Hnát, MUDr. Josef Hnát, Ladislav Nový, Ing. Ladislav Tégl a Václav Tégl. Slavie prohrála 3:0 po bezbrankovém poločase.

Ustavení odbočky odboru přátel FO SK Slavie Praha Žilov pro Plzeňsko

Koncem roku podávají přihlášky do odbočky další členové. Členská základna se už skládá z fanoušků a příznivců nejenom ze Žilova a Stýskal, ale i z Kralovic, Plas, Babiné, Horní Břízy, Vrtba, Ledec, Plzně a Dobřan. A protože chtěla odbočka otevřít své členství a činnost fanouškům z celého Plzeňska, rozhodla se ustanovit odbočku s regionální působností, do které by se mohli přihlašovat i členové z ostatních míst plzeňských okresů. Ustavující schůze se konala v pátek 14. prosince 2007 v Žilově a zúčastnili se ji přátelé Jindřich Riesner a Jan Čapek, z centrální odbočky z Prahy. Na slavnostní schůzi přijeli také přátelé z příbramské odbočky, Martin Stránský, s jejím předsedou MVDr. Karlem Kyselým, Ing. Stanislavou Kyselou a Stanislavem Krůtou. Příbramští, se kterými odbočka navázala při prvním setkání těsné přátelství, celou akci nafotili. Součástí akce byla také výstavka fotografií a novinových článků, která mapovala účast Slavie v Lize mistrů. Hlavním bodem programu byla beseda s Františkem Dřížďalem, obráncem pražské Slavie a Ondřejem Zlámalem, tiskovým mluvčím klubu. Beseda o ligových a pohárových utkání a autogramiáda se moc líbily. František si získal sympatie nejen svým vystupováním, ale též znalostí měst a obcí Plzeňska, které poznal ze zápasů v nižších soutěžích. Hráč předal legitimace novým členům odbočky a ochotně se podepisoval a fotil s fanoušky. Jako pozornost připravili Žilovští pro Františka výstavní panel jeho fotografií ze zápasů ve Slavii s názvem František Dřížďal náš krajan a oblíbený hráč. Besedu a ustavující schůzi v Žilově zakončil přípitek a hymna Ligy mistrů, při které fanoušci v sále vyzdobeném slávistickými vlajkami vytvořili dokonalou iluzi slávistického kotle, šálami mávali a potleskem v euforii vyprovázeli Františka Dřížďala a Ondřeje Zlámala při jejich odchodu ze sálu.

Z dopisu místopředsedy výboru FO - odboru přátel Slavie Praha

Milí přátelé ze Žilova a okolí! Strašně mě mrzelo, že jsem v pátek 14.12.2007 nemohl být v delegaci OP, která zamířila do Vašich končin na schůzi odbočky, která je novou na slávistickém nebi, ale jistě se stane stálicí. I když jsem bydlištěm Pražák, srdcem a krví Severočech, sever od Plzně jsem si tak nějak zamiloval – Plasy, Třemošná, Manětín, Kralovice, Horní Bříza, údolí Střely. To bylo hlavně od stromkové brigády v roce 1964, kdy jsme byli se školou na stromkové brigádě na Poustkách u Žihle a měli možnost pár výletů po kraji. To jen na okraj. Jsme však ve Slavii a bavme se o Slavii. Snad Vám už v pátek mohli přivézt Červenobílé listy, které jsou ,,vlajkovou lodí“ našeho odboru přátel! A mám tu čest (vlastně i smůlu), abych se o ně staral. Nejenom něco napsal, ale hlavně vše dal dohromady, nalámal, sestříhal, setřídil atd. Další číslo vyjde někdy koncem března a rád napíšu i o Vás. Prosím proto o pár faktů o odbočce, já už z toho něco vyplodím! Jinak se chystá setkání odboček 08, vzal to na triko Bělohrad a bude to 28.6.2008. Snad najdeme prostor i na popovídání! Přeji Vám moc a moc elánu pro práci odbočky a rád budu i dalším rádcem a pomahačem! Mám z Vás upřímnou radost! Všem slávistům ze Žilova a okolí přeji klidné Vánoce do nového roku pak hlavně zdraví (vím, o čem mluvím, pomalu mi končí neschopnost, která se mnou pořádně zacloumala) a pak radost a jen radost ze Slavie! Věřím, že do budoucna můžeme konečně hledět s optimismem! V upřímné víře Ať žije Slavia! Dr. Michal Dobiáš (21.12.2007)

Z prosincových dopisů příbramské odbočky

Vážení přátelé, udělali jste nám velikou radost, že jste nás pozvali na vaši ustavující schůzi. Rádi pozvání přijímáme. Přijedeme asi čtyři - před 19 hodinou. Zároveň se omlouvám za pozdější odpověď (domluvili jsme se teprve na včerejší schůzi). Dnes pořádně na Strahově fanděte. My do Prahy na Sevillu nejedeme - byli jsme ale v Londýně na Arsenalu. Bylo tam všechno báječné, skvělé, lidé, atmosféra.... (až na těch 7 zcela náhodných gólů). Těšíme se na vás (i na tu nádhernou lidovou památku z fotky).
Za všechny příbramské slávisty zdravím Stáňa Kyselá (12.12.2007)
Přátelé, zasílám Vám fotky z vaší zdařilé včerejší akce. Doufáme, že se budeme potkávat na různých akcích často, a že nás navštívíte při naší výroční schůzi. Bylo u vás velmi příjemně a jsme rádi, že jste nás pozvali. Fotky či videa posílám na vícekrát. Snad vám udělají radost. Za pár let pro vás budou mít jistě svoji historickou cenu, jako mají ty naše z před lety pro nás. S vřelým slávistickým pozdravem Martin Stránský (15.12.2007)
Přátelé, za všechny příbramské slávisty vám do Žilova a okolí přejeme šťastné prožití vánočních svátků, bujného Silvestra a hodně zdraví v celém příštím roce. Ať vám odbočka vzkvétá a kluci v červenobílém nám všem dělají jen radost. To vše přeje M.Stránský s manželkou a tým příbramské odbočky (23.12.2007).

Vstup nových členů do odbočky

K 1.1.2008 vstoupili do naší odbočky MUDr. Josef Hnát ze Žilova, Zdeněk Matouš z Ledec, Jakub Lüftner z Kralovic, student plaského gymnázia, Pavel Pospíšil, Emanuel Belbl, Stanislav Patejdl (všichni z Plas), Michal Češka z Babiné a Karel Hájek z Horní Břízy (převeden z pražské matriky). Převedením z pražské matriky se k témuž datu stal členem odbočky také Martin Červenka z Nečtin, který v té době byl nejmladším členem odbočky. Odbočka tak měla na počátku roku 2008 21 členů.

Zaplacení členských příspěvků na rok 2008

9.1.2008 byly zaplaceny příspěvky za celou odbočku (15 členů) ve výši 2 510,- Kč. Uhraženy byly rovněž členské příspěvky za 5 nových členů ve výši 1 300,- Kč v sekretariátu OP.

Padesátiny Milana Dünghübela

26.1.2008 popřála odbočka k padesátinám příteli Milanu Dünghübelovi z Dobřan.

Na výroční valné hromadě odbočky OP Příbram

V pondělí 4.2.2008 se v restauraci U Šašků zúčastnili Jaroslav a Lukáš Dünghübelovi, Karel Hájek a Ladislav Tégl výroční valné hromady našich příbramských přátel. Příbramská odbočka má dlouholetou tradici a je velmi aktivní. Vloni pořádali setkání odboček, kterého jsme se poprvé zúčastnili. Bylo nám ctí, že jsme se toho dne mohli zúčastnit velmi zdařilé besedy s brankářem-čarodějem Martinem Vaniakem. Jeho vystoupení bylo nesmírným zážitkem pro zúčastněné a pro nás skvělým tipem a příležitostí ho pozvat na besedu také do Žilova. Nutno uvést, že besedy s hráči se uskutečňují v odbočkách díky Ondřeji Zlámalovi, manažerovi pro komunikaci s veřejností. Příbramští, díky za pozvání i za ty fotky s vámi a Martinem. Setkání bylo super a až se bude v Žilově konat další beseda s hráčem, pozvání vám oplatíme.

Účast na utkání poháru UEFA

Když Slavia ukončila Ligu mistrů v základní skupině, pokračovala v utkání poháru UEFA. Slavia v úvodním utkání jarní sezony podlehla 14.2.2008 ve 3. kole poháru UEFA Tottenhamu Hotspur 1:2. Utkání ve strahovském kotli se zúčastnili Pavel Moulis, Pavel Kaprál a Marek Dietl. V Londýně pak Slavia remizovala 1:1 a byla z evropských pohárů vyřazena.

Úmrtí Petra Dünnghübela

26.2.2008 ve 4 hodiny ráno zemřel přítel Petr Dünghübel z Dobřan ve věku nedožitých 23 let. Pohřeb se konal 5.3.2008 v obřadní síni plzeňského krematoria. Čest jeho památce. Petr svému týmu naposledy fandil na strahovském stadionu dne 12.12.2007 v zápase LM se Sevillou. Kapitán Slavie Praha Erich Brabec (za asistence Ondřeje Zlámala) vysadil 3. července 2008 v Žilově ku Petrově památce mistrovskou lípu a př. Milan Dünghübel, Petrův otec, s RNDr. Michalem Dobiášem vysadili javor. V roce 2009 odbočka uspořádá k uctění památky našeho člena turnaj v minikopané, který ponese název Memoriál Petra Dünghübela. Petrovu fotografii do kroniky věnoval a souhlas k uspořádání memoriálu udělil př. Milan Dünghübel.

Utkání Slavie s Bohemians Praha 1905

Ligového utkání Slavie s Bohemkou se 17.3.2008 zúčastnili v kotli Pavel Moulis, Pavel Kaprál a Marek Dietl. Slavia zvítězila 2:1.

Pracovní schůzka odbočky v Žilově

18.3.2008 se sešlo organizační vedení odbočky v restauraci v Žilově, aby projednali činnost odbočky v 1. pololetí 2008. Jednání se zúčastnili Pavel Moulis, Stanislav Patejdl, Jaroslav a Lukáš Dünghübelovi a Ladislav Tégl. Projednána byla účast na ligových zápasech se Spartou (31.3.) a s Viktorií Plzeň (7.4.). Odbočka potvrdila účast na celostátním setkání odboček (28.6. v Lázních Bělohrad). Zapůjčení dresů na turnaj v minikopané nabídl sehnat př. Stanislav Patejdl. Odbočka rozhodla, že se zúčastní slavnostního otevření nového stadionu v Eenu a po skončení ligové sezony uspořádá besedu s hráčem.

Vstup nových členů do odbočky

Převodem z pražské matriky byli 19.3.2008 zařazeni do odbočky se zpětnou platností od 1.1.2008 přátelé Vladimír Kliment, Libor Štětka (oba z Nýřan) a Karel Wintrle z Tlučné. V měsíci dubnu pak vstoupil do odbočky př. Miloslav Hořký z Nezdic u Přeštic (3.4.). V odbočce bylo registrováno 25 členů.

Nýřanští rozšířili členskou základnu

Př. Libor Štětka po svém vstupu do odbočky oslovil v Nýřanech a okolí další slávisty, aby vstoupili do odbočky a podpořili její činnost. Po úhradě členských příspěvků byli 13.6.2008 zaregistrováni do odbočky k 1.1.2008 přátelé Karel Fišer z Blatnice, Roman Halák, Michal Stano (oba z Nýřan), František Kolář z Plzně a Vladimír Kašpar z Tlučné. Odbočka dosáhla počtu 30 členů.

Do odbočky vstoupila první žena

V polovině června 2008 vstoupila do odbočky k 1.1.2008 první její členka, př. Michaela Hofmanová z Kozolup. Přihlásila se prostřednictvím mailu odbočky, který pro účely registrace a komunikace s fanoušky zřídili př. Pavel Moulis a Pavel Kaprál. (opslavie.zilov@seznam.cz). Odbočka registrovala už 31 členů.

SK Slavia Praha vs. AC Sparta Praha

Ligového zápasu v bouřlivé atmosféře se 31.3.2008 na strahovském stadionu zúčastnili př. Jaroslav a Lukáš Dünghübelovi, Milan Dünghübel, Ladislav Tégl, Stanislav Patejdl, Pavel Moulis, Pavel Kaprál, Marek Dietl a Emanuel Belbl. Utkání skončilo remízou 1:1. V obou sektorech fanoušků došlo k výtržnostem, radikální fanoušci zapalovali části oděvů, používali pyrotechniku a ničili sedačky, které vhazovali na hrací plochu. Škodu na strahovském stadiónu po derby pražských "S" vyčíslili na čtvrt miliónu korun.

Objednání vstupenek na otevření nového stadionu

U pražské odbočky OP bylo objednáno a uhraženo 21 vstupenek na slavnostní otevření nového stadionu v Edenu, jehož datum byl stanoven na 7.5.2008.

Slavia hrála v Plzni

Členové odbočky se 7.4.2008 zúčastnili v Plzni ligového utkání Slavia vs. Viktoria Plzeň. Na zápas jsme pozvali Příbramské členy, jejichž jednatel Martin Stránský ještě před utkáním poslal 23.3.2008 Žilovským mail : „ Přátelé, jsem moc rád, že máte takovou starost o naši společnou návštěvu tohoto utkání a velmi mě těší, že naše odbočky spolu takto kamarádí. Velmi mne ovšem mrzí, že Marila loni spadla do druhé ligy a my vám toto setkání tudíž nemůžeme oplatit u nás v Příbrami. Určitě přijedeme nejpozději v 16.15 hod, protože budeme jistě chtít před zápasem ochutnat váš plzeňský 12 stupňový "lék", který vaříte z celé země nejlépe. V Plzni se trochu vyznám, navíc mám výbornou navigaci a zbytek zvládneme po mobilu. Už se moc těšíme, pozdravujeme žilovské (plus okolí) kamarády slávisty a už se nemůžeme dočkat. Čus Martin.“ A protože Příbramští vždy dodrží slovo, na zápas přijeli a ještě přivezli Žilovským malé překvapení. Slávistickou deku, která se v Příbrami vyrábí a kterou si vždy bere Matěj Krejčík po zápase před kotel na děkovačku. Ještě jednou díky. Škoda jen, že jsme vám, Příbramští, za milou návštěvu a krásný dárek nemohli zajistit trochu té slávistické radosti. Utkání skončilo 0: 0 a Slavia se nemohla dostat do tempa. Padlo na ni penaltové prokletí, když proti Viktorce neproměnili dvě penalty (Kalivoda, Tavares) a v dalších dvou utkáních nebyli úspěšní zase Šenkeřík a Brabec. Seděli jsme s příbramskými hosty na malé tribuně a setkali jsme se v sektoru pro novináře s př. Ondřejem Zlámalem. Požádali jsme ho o zprostředkování další besedy s hráčem v červencovém termínu. „Určitě vám hráče přivezu,“ potvrdil dobrou spolupráci s naší odbočkou o přestávce tiskový mluvčí.

Naši oslavenci v roce 2008

26.1.2008 popřála odbočka k padesátinám příteli Milanu Dünghübelovi z Dobřan, 15.4. Zdeňku Matoušovi ke čtyřicátinám a 28.5. oslavil 20 let Pavel Kaprál z Vrtba. Oslavencům ještě dodatečně přejeme hodně zdraví a všechno nejlepší. Př. Milanu Dünghübelovi popřála na stránkách svého zpravodaje také redakce Červenobílých listů.

Hokejová Slavie mistrem republiky

16.4.2008 – HC Slavia Praha se stal mistrem ČP PLAY OFF O2 ELH, když v sedmém zápase české extraligy porazil HC ENERGII K. VARY 4:2 a na celkové zápasy 4:3. Úspěch potěšil také fotbalové fanoušky, kteří stále doufali, že by se získání mistrovského titulu mohlo podařit po dvanácti letech konečně také fotbalistům.

Slavia prohrála v Teplicích

V televizním utkání v boji o titul prohráli 21.4. slávisté s Teplicemi 3:1. Zápasu přihlíželi také přátelé Pavel Moulis, Pavel Kaprál, Marek Dietl a Miloslav Hořký. Před začátkem utkání se objevili dokonce na televizní obrazovce mezi fanoušky v asi čtvrtminutovém šotu. Kameraman si je vybral k záběru pro jejich aktivitu při povzbuzování a oblečení do klubových dresů a šál. Slavia nezabodovala ani v zápase s Viktorií Žižkov, když 26.4. s ní prohrála na Strahově 3:0. Uklidnění pro fanoušky Slavie přišlo až 5.5., kdy Slavie porazila v Olomouci domácí Sigmu 3:1 a zajistila si možnost bojovat o Ligu mistrů také v sezoně 2008/2009 a již po osmnácté za sebou se tak probojovala do pohárové Evropy.

Nový stadion v Edenu otevřen za naší účasti

7.5. 2008 byl Slavii slavnostně otevřen moderní stadion a 21 členů odbočky sledovalo zahajovací ceremoniál přímo na tribuně. Aby fanouškům odpadly problémy s dopravou, připravila pro ně odbočka na tuto vyjímečnou událost a podívanou historicky první zájezd. Zájezdu mikrobusem se zúčastnili : Milan, Jaroslav a Lukáš Dünghübelovi, Ladislav a Václav Téglovi, Karel Wintrle, Libor Štětka, Jiří Marek, Zdeněk Matouš, Marie Martin Červenkovi, Michal Češka, Emanuel Belbl, Stanislav Patejdl, Pavel Pospíšil, Pavel Moulis, Pavel Kaprál, Marek Dietl, Miloslav Hořký ml., Michal Pech, Jakub Lüftner a Vladimír Kliment. Všichni účastníci byli unešeni skvělou atmosférou, doprovodnými akcemi i hlavním programem, kdy v historicky prvním utkání na svém novém trávníku porazila Slavia svého soupeře Oxford University Association Football Club vysoko 5:0. Tento studentský tým byl historicky úplně prvním anglickým soupeřem, proti němuž Slavia nastoupila (28. března 1899). Otevření nového stadionu bylo po účasti v Lize mistrů naší další klubovou radostí a to jsme ještě netušili, že na tento krásný stadion přijedeme za deset dní slavit znovu. Zdeněk Matouš z Ledec, přispěl do kroniky ze slavnostního otevření stadionu zajímavou reportáží.

Slávia otvírala nový stadion - byl jsem u toho!

reportáž Zdeňka Matouše
7.5.2008 se příznivci sešívaných barev dočkali po azylu na Strahově nového stadionu v Edenu pro 21 000 diváků. K zahajovacímu exhibičnímu zápasu si pozvala Slavia prvního anglického soupeře, se kterým se utkala před 109 lety – FC Oxford. Tenkrát patřil ke špičce anglické ligy, Slavia byla učedníkem. Dnes se úlohy obrátily, Oxford hraje univerzitní ligu, Slavia Ligu mistrů. Jel jsem hned po práci z Ledec, ve čtyři mě naložil mikrobus, který přijel od Žilova, plný fanoušků Slavie z Plzně-severu a jihu. V Plzni byla dopravní zácpa, půl hodiny trvalo, než jsme dojeli k hlavnímu nádraží, kde jsme brali „zbytek“ fanoušků, kteří náš počet zaokrouhlili na 25. Po dálnici to šlo, ale v Praze byla doprava před státním svátkem (8.5.) ještě horší než v Plzni, a tak jsme před nový stadion přijeli v 18:40 hodin, zápas začínal od 19:30 hodin. Měli jsme místa za branou proti trati, těsně vedle slávistického kotle. Prohlížel jsem si stadion, v sedm večer začalo slavnostní zahájení, promluvil Šmicer, slavnostní výkop měla legenda Slavie, hbité křídlo a mistr Evropy, Franta Veselý. To už jsem ale točil videokamerou a pak také samotný zápas, celkem jsem natočil asi 75 minut. Počasí bylo slunečné, 20°C, ideál. Skvělá atmosféra. Fanoušci Slavie přáli Oxfordu, aby dal čestný gól, ale nepovedlo se. Slavia vyhrála 5:0. Střídalo se bez omezení. Ligový tým doplnily legendy: Kubík, Knoflíček, Suchopárek, P. Berger, Kuka, P. Řehák. V té době se Slavii vzdaloval titul, já už ztrácel víru, ale fanoušci ne: „My tu ligu stejně vyhrajem!“ Stalo se za deset dní, Sparta 3x za sebou prohrála! To jsem ale ještě nevěděl, když jsem se vracel v deset večer noční Prahou zpátky domů!

Mistrovský titul jsme oslavili už na novém Edenu

Nadšeni atmosférou při slavnostním otevření nového stadionu a pevné víry, že Slavie v zápase s Jabloncem získá mistrovský titul, vypravila odbočka 17.5.2008 do Prahy již druhý mikrobusový zájezd, kterého se zúčastnilo 19 fanoušků : Pavel Moulis, Pavel Kaprál, Marek Dietl, Miloslav Hořký ml., Lukáš, Jaroslav a Milan Dünghübelovi, Václav a Ladislav Téglovi, Štěpán Hnát, Libor Štětka, Karel Wintrle, Miloslav Hořký st., Vlastimil Schilling a Václav Tégl z Plzence. A 4 příznivci Slavie, kteří nebyli zatím v odbočce registrováni. Na utkání obstarala odbočka 5 lístků ještě pro člena Vladimíra Klimenta a jeho nýřanské kamarády, kteří se na mistrovský zápas vydali samostatně. Zájezd se vydařil. Slávisté s Jabloncem remizovali 2:2 (brankami Belaida a Pudila), získali kýžený bod a stali se mistrem ligy. Po dvanácti letech před vyprodaným stadionem 20 698 diváky. Neuvěřitelné se v životě naši mladé odbočky stalo skutečností. A na novém stadionu. Bujaré oslavy propukly ihned po závěrečném hvizdu. Hráči si vychutnali tradiční děkovačku s celým stadionem, obkroužili vítězné kolečko a vystoupali na tribunu, kde převzali medaile a pohár pro vítěze I. Gambrinus ligy. Poté, co Erich Brabec zvedl trofej nad hlavu, davy fanoušků se vyhrnuly na hřiště a oslavily titul společně s hráči. Na hřiště jsme vyběhli v euforii také my a užívali si skvělé atmosféry. Někteří poblahopřáli hráčům, vyfotili se s nimi a dva členové si dokonce utrhli z hřiště několik proužků trávy do svého mistrovského herbáře. Taková to byla sláva a věříme, že si stejnou atmosféru za rok znovu zopakujeme a vychutnáme.

Červenobílé srdce

Zdeněk Matouš
(k oslavě 16. titulu mistra ČR pro Slavii Praha)

Osud zlatou jehlou sešil červenobílé srdce,
získali jsme titul mistra po dvanáctém roce!

Fandové i hráči byli skvělá parta,
hlavně že před námi neskončila Sparta.

Košek, Bican, Plánička - zas Slavie je jednička.
Vaniak, Brabec, Tavares - pro Slávii potí dres.

Zůstáváme věrni věčné Slavii,
která v roce osm šampus popíjí!

Sešívané srdce musí pořád bít,
slávistický národ bude stále žít!

Na nového člena upozornila žena

Paní Zdeňka Dünghüblová, manželka Jaroslava Dünghübela a maminka Lukáše, patří k příznivcům Slavie a čtenářkám Plzeňského deníku. V květnové příloze o narozených miminkách se dočetla, že se 20.5.2008 ve FN v Plzni narodil paní Zuzaně Matúškové z Kaznějova a Petru Zerzánovi syn Matyáš. A jak uvedl Deník, jeho otec je vášnivým fanouškem Slavie Praha, a proto by si přál, aby jeho prvorozený syn střílel góly za tento klub. Paní Zdeňka upozornila svého manžela a Jarda dal odbočce tip na nového člena. Petra Zerzána jsme kontaktovali, prý dokonce hrával za Slavii, v Praze bydlel v blízkosti Matěje Krajčíka. Vyplnil nám členskou přihlášku, ale zatím se členem nestal.

Bilbordy Edenu v Plzni

Koncem května upozornili někteří členové, že se v Plzni na některých frekventovaných místech objevily bilbordy, které propagují Slavii a zvou k návštěvě nového stadionu. Zjistili jsme, že poutače byly umístěné po dobu asi 2 týdnů na bilbordech na autobusovém nádraží a v ulicích Slovanská, Domažlická a Purkyňova. Škoda, že se s nimi někdo nevyfotil. Na bilbordu se objevili hráči Šmicer a Krajčík, trenér Karel Jarolím a text : „ Fotbalový ráj najdeš v Edenu! “

Na celostátním setkání odboček jsme nechyběli

28.6.2008 se konalo již osmé celostátní Setkání slávistických odboček v Lázních Bělohrad, malém městečku poblíž Jičína. Do historie naší odbočky se zapíše skutečností, že jsme poprvé na tak významné setkání a na turnaj v minikopané vyslali své reprezentační mužstvo. V turnaji se tam sešlo rekordních 16 mužstev - tři družstva z Rožďalovic, dvě z Bělé pod Bezdězem a po jednom z Prahy (XI.FO-OP), Žilova (severní Plzeňsko), Rokycan, České Lípy, Cvikova, Příbrami, Mníšku pod Brdy, Sudova Hlavna a Jičína. K tomu připočtěme ještě domácí Lázně Bělohrad a již potřetí za sebou startující mužstvo Fanklubu. Naši mladí členové skončili na turnaji na vynikajícím čtvrtém místě, když v boji o třetí místo podlehli až na penalty Sudovu Hlavnu. Setkání v Lázních Bělohrad se vydařilo, a tak nezbývá se jen těšit už na to příští k přátelům do České Lípy. K vynikající atmosféře setkání přispěla účast hráčů Slavie Praha Františka Dřížďala a Lukáše Váchy. A když přijel Ondřej Zlámal s mistrovským pohárem, byla idylka a euforie úplná. Na samostatné fotografii úspěšní reprezentanti naší odbočky : (zleva) Pavel Kaprál, Pavel Moulis (vedoucí mužstva), Marek Dietl, Miloslav Hořký, Petr Langmajer, Václav Tégl a Jan Sláma (dole). Hráli v dresech, které ochotně zajistil př. Stanislav Patejdl. Na dalších fotografiích naši borci se svými soupeři. Díky za reprezentaci a skvělé umístění! I přes těch 500 km, které jste museli na zápas absolvovat a odřídit.

Erich Brabec besedoval v Žilově s fanoušky z Plzeňska

Kapitán SK Slavia Praha přivezl do Žilova mistrovský pohár a zasadil pamětní lípu
Po úspěšné ligové sezoně 2007/2008, kdy se Slavia probojovala do Ligy mistrů a za naši účasti slavnostně otevřela nový stadion v Edenu a získala mistrovský titul, jsme pozvali na besedu do Žilova Ericha Brabce, kapitána mužstva a Ondřeje Zlámala, tiskového mluvčího klubu. Beseda se 40 fanoušky odbočky se uskutečnila 3.7.2008 v KD Žilov a za OP FO SK Slavia Praha se ji rovněž zúčastnil RNDr. Michal Dobiáš, místopředseda výboru. Erich s Ondřejem přivezli fanouškům představit mistrovský pohár, se kterým se všichni společně vyfotili. Na besedě, při níž nechyběla opět výstavka klubových fotografií a novinových článků a na kterou byli pozváni také příbramští a rokycanští přátelé, činovníci slávistických klubů z Plzně, Vejprnic a Úněšova, se hovořilo o úspěšné ligové a pohárové sezóně. Kapitán předal legitimace novým členům, pamětní mince ze slavnostního otevření stadionu (členům, na které 7.5. nezbyly), kartičky a fotografie s podpisem, plakát mužstva. A protože získání mistrovského titulu patří v činnosti klubu a odbočky k významné události, vyšli všichni slávisté do lipové aleje pod vesnicí, aby slávistický kapitán vysadil (za asistence Ondřeje Zlámala) v Žilově „Mistrovskou lípu“. O kousek dál RNDr. Michal Dobiáš spolu s Milanem Dünghübelem vysadili „Mistrovský javor“. Na paměť získání mistrovského titulu a k uctění památky př. Petra Dünghübela. Odbočce bylo ctí, že mohla v tomto významném roce přivítat kapitána mužstva a další milé hosty. A jak se všichni přesvědčili, v lipové aleji, kde roste „Mistrovská lípa“, je ještě spousty místa vhodného k výsadbě stromků. Tak ať i ta nastávající sezona 2008/2009 dospěje do výtězného konce, ať můžeme vykopat další jamky a výsadba mistrovských lip pokračuje podle plánu.

Lípa slávistická mistrovská

Lípu vysadili u příležitosti získání mistrovského titulu a k uctění památky př.Petra Dünghübela Erich Brabec, kapitán SK Slavia Praha a Ondřej Zlámal dne 3.7.2008
(text uvedený na tabulce při vysazené lípě)

Vstup nových členů

O úspěšné besedě s Erichem Brabcem informoval Plzeňský deník 9.7. v článku „Slávistický kapitán vysadil v Žilově pamětní lípu“. Redaktorka Martina Němcová v něm také informovala o činnosti naší vzniklé odbočky a o možném kontaktu ke vstupu do odbočky prostřednictvím mailu odbočky (opslavie.zilov@seznam.cz). Po přečtení článku vstupovali do odbočky k 1.1.2008 další členové. V červenci paní Marie Červenková, Pavel Kroc (oba z Nečtin), Marcela Podlenová z Plas, Václav Lomička z Dobříče a Stanislav Janda z Chotěšova. Podle výpisu členů odbočky ke dni 29.7.2008 měla odbočka 36 členů.

Dorostenci Slavie Praha si zahráli v Kaznějově

Na tradiční turnaj v kopané Memoriál Stanislava Štrunce přijeli 26.7.2008 do Kaznějova a do Plas dorostenci Slavie Praha, aby se tu utkali s dorostenci domácích a zahraničních klubů. Přestože nepostoupili ze své skupiny, dokázali, že někteří už mohou pošilhávat po vyšších soutěžích.

Účast na utkání v Edenu proti Příbrami

6.8.2008 jsme natěšeni vyrazili po úspěšné sezoně na Slavii, která hostila v prvním domácím utkání nové sezony FK Příbram a zvítězila 1:0. Branka padla po hodině hry, když se Dušan Švento uvolnil na levé straně, poslal přesnou přihrávku do vápna na Zdeňka Šenkeříka, který přehodil brankáře Krbečka. Slavia získala první tři body do ligové tabulky.

Slavie v Plzni opět nevyhrála

16.8.2008 hrála Slavia letos už podruhé v Plzni s místní Viktorkou a v utkání remizovala 1:1. Slavia do poslední minuty držela v Plzni vítězství, když v nastaveném čase ji o tři body připravil Vaculík. Slavia od 40. minuty hrála v přečíslení, když sudí vyloučil plzeňského Petrželu po jeho kopnutí do ležícího Belaida. Branku Slavie vstřelil v 76. minutě Necid.

Nezdice vyhráli prestižní turnaj Ligu severu ve Stýskalech

Zdeněk Matouš (Maty) uspořádal 7.9.2008 na hřišti ve Stýskalech turnaj v minikopané, ve kterém zvítězili borci z Nezdic. Maty k této jistě ne poslední akci uvedl zajímavé podrobnosti : “ 7. září se uskutečnil ve Stýskalech na hřišti u koupaliště již 4. ročník Stýskalského poháru v malé kopané. Trojnásobný vítěz turnaje FC Nekop ukončil činnost, a tak se letos poprvé hrálo bez něj. Domácí tým, AC Síla a čest, se nesešel v dostatečném počtu, a tak oba zápasy prohrál kontumačně 0:3. Finálový zápas byl tedy záležitostí Faraonu B, posíleného o Jirku Marka ze Stýskal, a týmu TJ Nezdice (nedaleko Přeštic), který tvořili většinou fanouškové Slavie, ale ne všichni, a tak se jmenovali podle obce na jihu plzeňska – Nezdice. Je to první jižanský účastník v Lize severu. Ani Faraon se nesešel v plném počtu, a tak pomohli Láďa Tégl ze Žilova a jeho syn Václav Tégl. Zápas se hrál na 2x30 minut.
Sestava Faraonu B: Martin Pluhař (Ladislav Tégl) – Václav Tégl, Zdeněk Válka – Jiří Marek, Zdeněk Matouš
Sestava Nezdic: Jan Sláma – Jan Langmajer, Petr Langmajer – Marek Dietl, Pavel Kaprál, Miloslav Hořký
Počasí: zataženo, občas drobný déšť, 18°C. Terén: mírně vysoká tráva, brány tvořeny z hasičských překážek.V první půli jsme byli vyrovnaným soupeřem, soupeř byl ale kombinačně lepší a sehranější. Také hrál za Slavii Žilov na srazu slávistických odboček a obsadil čtvrté místo ze šestnácti týmů v Lázních Bělohrad. Ve druhé půli, kterou točil na videokameru L. Tégl, už jsme odpadli fyzicky a soupeř v červených dresech jasně dominoval. Nemohli jsme vystřídat, chvíli jsem chytal v bráně. Konečný výsledek 14:7 pro Nezdice. Po zápase, který sledovalo pět neplatících diváků, následovalo předání poháru a společné focení. Přes malou účast týmů se finálový zápas rozhodně vydařil“, zhodnotil zajímavou akci Zdeněk.

Nezdičtí rozšířili členskou základnu odbočky

Na turnaji ve Stýskalech předal (7.9.) př. Miloslav Hořký přihlášky dalších Nezdických za členy do odbočky přátel FO SK Slavie Praha. K 1.1.2008 se registrovali : Kateřina Švarcová z Nezdic, Jan Sláma z Nezdic, Martin Mařan z Újezda u Přeštic a pan Miloslav Hořký st. z Nezdic. Nezdičtí patří k nejmladším členům naši odbočky a tvořili úspěšnou sestavu mužstva, když na celostátním setkání slávistů v Lázních Bělohrad spolu s dalšími borci obsadili výtečné 4. místo. Nezdičtí rozšířili členskou základnu na počet 40.

Kaznějov se stává baštou slávistů

Přítel Václav Lomička z Dobříče, který podal svoji přihlášku na besedě s Erichem Brabcem, nás informoval o příznivcích Slavie v Kaznějově a kontaktoval odbočku na Ing. Martina Brejníka z Kaznějova. Oslovený v červenci zajistil přihlášky k registraci také od dalších zájemců. K 1.1.2008 se tak stali novými členy odbočky Ing. Martin Brejník, Martin Brejník, Petr Sýkora z Kaznějova (všichni z Kaznějova), Lukáš Brejník z Plzně, Václav Kratochvíl z Kožlan a Pavel Pojer z Kaznějova. Posledně jmenovaný je nájemce restaurace na hřišti v Kaznějově a jak jsme se přesvědčili při svých návštěvách, v salónku je vystavena slávistická vlajka a tapety mužstva. Po vstupu Kaznějovských měla odbočka už 46 členů.

Do odbočky vstoupili další členové

V červenci a srpnu vstoupili do odbočky k 1.1.2008 další členové. Př. Josef Janouškovec z Bučí, který se zúčastnil besedy s Erichem Brabcem, Luděk Kyprý z Křelovic, Vlastimil Schilling z Holýšova (7.7.) a Petr Zerzán z Třemošné. Odbočka tak podle výpisu členů ke dni 9.9.2008 zaznamenala 50 členů.

Členů odbočky na Úněšovsku přibývá

Př. Jan Gruber z Mydlovar a Martin Blažek z Bezdružic koncem srpna vstoupili do odbočky k 1.1.2008 spolu s Luďkem Kyprým z Křelovic. Tvoří trojici fanoušků Slavie z okolí Úněšova, kde jsou i další zájemci o členství, kteří se zatím neregistrovali.

Do odbočky vstoupila pátá žena

Zápasu Slavie s Viktorkou se 16.8.2008 zúčastnila paní Mgr. Alena Šůmová z Horní Břízy, která vyplnila přihlášku k 1.1.2008 a stala se tak vedle paní Marie Červenkové, Michaely Hofmanové, Marcely Podlenové a Kateřiny Švarcové již pátou členkou naší odbočky. Jejím vstupem a registrací dvou členů z Úněšovska dosáhla odbočka 53 členů. Zatím rekordního počtu 57 členů zaznamenala naše odbočka přátel, když koncem roku do ni vstoupili k 1.1.2008 ještě 4 další členové. Petr Kalina z Líní, Jiří Belbl z Chválenic, Tomáš Bušek z Dražně a Daniel Gruber z Hodovíze.

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 1:4 (1:2)

6.10.2008 porazila Slavia v pražském derby (v pořadí už 268.) na letenském stadionu po perfektním výkonu Spartu Praha 4:1. Vladimír Šmicer se stal po svém návratu do základní sestavy úspěšným hrdinou utkání, když přispěl k vítězství dvěma brankami do sparťanské sítě. Slávistické branky přidali ještě Tavares a Šenkeřík.

Zájezd na utkání s Aston Villou

Když Slavie neprošla kvalifikací do Ligy mistrů, hrála čtyři utkání v poháru UEFA. Domácí zápasy s Aston Villou a Hamburkem SV navštívila naše odbočka ve značném počtu. Na utkání s Aston Villou dne 6.11.2008 odbočka zajistila pro své členy 44 vstupenek, pro 26 fanoušků vypravila již svůj třetí zájezd mikrobusem, 18 fanoušků využilo individuální dopravu osobními automobily. Utkání v Edenu vyhrála Aston Villa 1:0. V Edenu jsme však viděli fantastickou podívanou sice s hořkým koncem, ale vyprodaný stadion (20 322 diváků) neúnavně hnal Slavii dopředu, aby dala branku. V prvním poločase si Slavia vytvořila minimum šanci, ale ve druhém poločase přidala a vytvořila si velké šance. Bohužel je neproměnila, a tak si anglický soupeř odvezl z Prahy tři body. Škoda těch neproměněných šancí. Před utkáním se objevil název žilovské odbočky spolu s ostatními odbočkami na dvou velkoplošných obrazovkách na stadionu a k uvítání Ondra Zlámal připsal ještě poznámku, jak se daří v Žilově mistrovké lípě?

Pracovní schůzka v Kaznějově u Pojerů

V pátek 21.11.2008 se sešli v kaznějovské restauraci u Pojerů zástupci odbočky přátel : př. Belbl Emanuel, Češka Michal, Patejdl Stanislav, Pospíšil Pavel, Lomička Václav, Ing. Sýkora Petr, Brejník Martin st., Brejník Martin, Ing. Tégl Ladislav, Mgr. Šůmová Alena, Moulis Pavel, Kaprál Pavel, MUDr. Hnát Štěpán a podpořili, aby pro účely lepší komunikace a řízení byla padesátisedmičlenná odbočka rozčleněna do pěti správních oblastí : Žilov a okolí včetně Horní Břízy (26 členů), Plasy (5), Kaznějov (7), Nezdice (7), Nýřany (7+2) a Úněšov (3). Z iniciativy mladých fotbalistů bylo navrženo uskutečnit (pod jejich patronací) v roce 2009 turnaj v minikopané, první ročník Memoriálu Petra Dünghübela. Př. Pavel Moulis navržen za kandidáta odbočky pro volby do výboru OP FO SK Slavia Praha.

Na Hamburk se zájezd mikrobusem nekonal

Utkání Slavie Praha s Hamburkem SV zhlédlo 4.12.2008 v Edenu 20 našich fanoušků, kteří si zajistili dopravu samostaně. Odbočka pro 14 z nich zajistila vstupenky. Slavia nehrála dobře, prohrála 2:0, když ani ve třetím zápase nevstřelila gól a s jedním bodem zůstala na posledním místě ve skupině. Gólovou chuť si však Slavia spravila až v zápase proti Ajaxu (17.12.2008 v Amsterodamu), když holandskému soupeři vstřelila dvě branky a remizovala 2:2.

Blahopřání odbočce z konce roku

Přátelé, přejeme do Žilova a všem v okolí, aby ten letošní rok skončil tak, jak pro slávisty krásně probíhal. To je šťastně a vesele! Martin Stránský s rodinou a ostatními z týmu příbramských slávistů. (24.12.2008)
I já přeji všem Žilovákům a Okoložilovákům alles gute, oběma stromkům dost vláhy a živin. Hodně a moc zdaru a zdraví všem Žilovákům přímo usedlým i těm z blízkého i zdálenějšího okolí, kteří se k odbočce Žilov věrně hlásí. Opečovávejte lipku i javor!!!! A hezké počtení v Červenobílých listech. V upřímné úctě M. Dobiáš (24. a 27.12.2008)

Erich Brabec patronem naší odbočky

Koncem roku jsme oslovili Ericha Brabce, kapitána SK Slavie Praha, a písemně mu navrhli, aby se stal patronem naší odbočky. 28.12.2008 Erich odpověl : „Váš dopis jsem dostal před odletem do Amsterodamu. Velmi rád se stanu P A T R O N E M. S přáním pěkného zbytku roku a hodně štěstí a zdraví do nového roku přeje Erich Brabec.“ Kapitán se tak stal čestným patronem odbočky a v novém roce mu vyhotovíme a předáme patronátní list.

Červenobílé listy o naší odbočce

Výbor FO – OP SK Slavia Praha rediguje už sedmým rokem populární zpravodaj Červenobílé listy, který se stává cenným přírůstkem do každé slávistické rodiny. Obětavostí RNDr. Michala Dobiáše (na snímku u článku), místopředsedy výboru, získáváme zajímavé informace ze slávistického světa a společnosti, ale i z činnosti našich odboček. V číslech 1 a 2/2008 uvedl Dr. Dobiáš články o Žilovu, o ustanovení odbočky pod názvem Na slávistické mapě přibyl Žilov a vlastně okres Plzeň-sever a o besedě s kapitánem Erichem Brabcem pod názvem V Žilově budou slavnou sezónu připomínat lípa a javor. Oba články uvádíme v kronice na čestném místě.

Na slávistické mapě přibyl Žilov a vlastně okres Plzeň-sever

I když se o Žilovských mluvilo již i kolem příbramského Setkání (rokycanské mužstvo bylo posíleno jedním ze Žilovských!), nová odbočka se v Žilově oficiálně rozběhla druhý prosincový pátek, kdy se na úvodní besedě sešlo 20 slávistů ze severního Plzeňska (vedle Žilova i z Kralovic, Plas. Babiné, Horní Břízy, Vrtba. Ledec a Stýskal, ale i z Plzně a Dobřan), aby mohli uvítat delegaci z Prahy – kompletní sekretariát ve složení př.Riesner a př.Čapek a za SK Slavia-fotbal, a.s. přivítali i manažera p.Ondřeje Zlámala. Především se však těšili na Západočecha tělem i duší, objev podzimní sezóny – Františka Dřížďala! Jako pozornost připravili pro našeho Feryho výstavní panel s fotografiemi ze zápasů za Slavii s mottem „František Dřížďal – náš krajan a oblíbený hráč“. Přítomným se odměnil nejen skromným vystupováním, ale i mimořádnou znalostí západočeského regionu, a to nikoliv jen ze zápasů, které sehrál v nižších soutěžích, kde startoval nejen za „fotbalově rodný“ Horní Slavkov, ale i K.Vary a především Sokolov. A celoživotním zážitkem bude pro všechny účastníky nejen jeho improvizovaná autogramiáda, ale především předávání nových členských legitimací z jeho rukou.
Nesmíme zapomenout ani na návštěvu zástupců ze spřátelených odboček, jimiž jsou vedle 14.12. bohužel zaneprázdněných Rokycanských především Příbramští, na výstavku fotografií – momentek z úspěšných podzimních zápasů, především z účasti Slavie v Lize mistrů, hlavně pak však na závěrečný přípitek, kdy za zvuků hymny LM byla v sále perfektně šálami, skandováním a máváním vytvořena iluze slávistického kotle, čímž se fanoušci loučili s milými hosty! A krásným momentem bylo i předání pamětních listů odbočky p.Zlámalovi, Dřížďalovi, Riesnerovi a Čapkovi.
Ukázalo se, že chuti a zájmu je dost a s potěšením konstatujeme, že na západočeké mozaice přibyl významný kamínek. Jistě se ptáte, kde že se to vlastně Žilov nachází. Ti z Vás,kteří mají naši milou vlast dobře zmapovánu, se jistě nebudou stydět za navigaci do severního Plzeňska. A pro ty, kteří rádi poznají možná trochu méně známé kouty naší země, uveďme, že při případné návštěvě této nové odbočky určitě neminou Třemošnou, baštu zpracování keramického materiálu Horní Břízu či všechny ty lesní kouty a zákruty, které si zamiloval každý pořádný Plzeňák a které postupně přecházejí v trochu vzdálenější kouzelné údolí Střely, kudy si to romanticky šine vláček z Plzně na Žatec! Zde tedy hledejme nové slávistické přátele, kteří se z tohoto milého kraje soustředili právě v Žilově díky iniciativě dlouholetého člena OP, př.Ing.Tégla! Ale nemenší zásluhy o vznik odbočky přísluší př. Dünghübelovi, Moulisovi a Patejdlovi, kteří se nejen podílejí na řízení a chodu odbočky, ale jsou vlastně i slávistickými reprezentanty sousedících obcí Svoje řady chtějí i nadále rozšiřovat! K tomu by měly posloužit i webové stránky odbočky, o které se tito Západočeši pokusí, pravidelné členské schůze s připravenými besedami s hráči a činovníky Slavie i čistě vlastní akce, jakými mohou být turnaj v nohejbale či na Plzeňsku při tolik populární sportovní střelbě!
Na ustavující schůzi odbočky Žilov byl schválen i plán činnosti na rok 2008. Nechybějí zde návštěvy utkání milované Slavie, ať už se jedná o zájezdy na významná zápasy jara, kam patří nejen jarní derby, ale i utkání Poháru UEFA či start Slavie v Plzni a především účast na otevření nového stadiónu v Edenu! V hledáčku mají i zápasy ČFL – mj. na jaře startuje naše béčko v Plzni! Samozřejmě mají již zaznamenán termín Setkání´2008 v Bělohradě a rostoucí sílu odbočky chtějí představit i na dalších celostátních akcích Slavie!
Přidejme ještě informaci, že v Žilově se mohou pochlubit i čilým společenským životem obecně. Obec vydává zajímavý časopis Obecníček (tak trochu nám připomíná i naše ČBL, a to nejen proto, že únorové číslo významně zmiňovalo prosincovou ustavující schůzi, ale i tím, že u řady článků nacházíme jméno Ladislava Tégla..). Od Žilovských by se mohli učit v řadě měst a míst u nás – společensky i slávisticky! (Dr. Michal Dobiáš, ČBL č.l/2008)

V Žilově budou slavnou sezónu připomínat lípa a javor

Není tomu tak dlouho, co jsme připomněli, že na severním Plzeňsku se zrodila agilní odbočka, která se uvedla prvním setkáním a besedou s Fery Dřížďalem před loňskými Vánocemi. Ve svých nápadech a aktivitách čile pokračují a důkazem byla i bohatá účast jak na ouvertuře v Edenu s Oxfordem, tak i plný autobus na finálový zápas s Jabloncem a následný gejzír slávistické radosti. A Žilovští si vysoce cení i čtvrtého místa na turnaji při Setkání odboček v Lázních Bělohrad, kdy o bronz přišli až při závěrečných penaltách! Doma je však doma, a tak Žilovští přemýšleli, jak nejlépe a originálně titul oslavit i ve své obci, spolu se všemi přáteli z blízkého i vzdálenějšího okolí, ať už jsou z Plas a okolí, Horní Břízy, Vrtba, Dobřan či nejnověji i z Nýřan a dokonce vzdálenějších Nečtin. Beseda v prosinci měla obrovský ohlas, a tak uvažovali i o letní repríze. A s radostí uvítali volný termín v první červencový čtvrtek, kdy se nakonec v útulném žilovském sále objevil kapitán mužstva Erich Brabec, který má mj. díky své paní úzký vztah k severnímu Plzeňsku, i tiskový mluvčí Ondřej Zlámal. Nejužší vedení OP pak zastupoval Dr.Michal Dobiáš. Tak trochu jen litovali toho, že ze tří oslovených soutěžících fotbalových Slavií z okolí (divizní Vejprnice i v nižších soutěžích starující Slavia Plzeň a Úněšov) se v Žilově neobjevil nikdo. Erich Brabec dokázal, že nejen právem opěvovaný Martin Vaniak či Matej Krajčík mohou být hvězdami besed na některé z odboček; ode všech hostů se zaplněnému sálu dostalo i od Ericha vtipných a fundovaných odpovědí na širokou paletu všetečných otázek. Vše vyvrcholilo malou autogramiádou, až jsme se obávali, zda se ještě za světla stihne významný bod programu 3.července 2008 – vysazení lipky vítězství dole pod obcí, která tak přibyla k mistrovskému javoru vysazenému na počest titulu Slavie o několik rázků vedle těsně po slavných slávistických dnech! I vysazení českého národního stromu v barvách nejčeštějšího klubu české historie tak dovršovalo údobí oslav mistrovského titulu a bude všem připomínat nejen krásný červencový žilovský večer, ale přiloženou tabulkou i důvod jeho vysazení. Život totiž nepřináší jenom radosti a slávu. Tabulka u lipky bude navždy připomínat i památku člena odbočky Petra Dünghübela, který řady žilovské odbočky a nás všechny navždy opustil ve věku nedožitých 23 narozenin 26.února. Bylo obdivuhodné, jak statečně bojoval a čas od času svou sportovní vůlí i vítězil nad zákeřnou nemocí. Ta však byla nakonec silnější, přestože ještě krátce před smrtí dokázal překonávat bolest i další problémy při cyklistickém maratónou (250 km!) Šumavou. Nechť je tedy žilovská lipka i tak trochu připomínkou statečného Petra, slávisty i nadějného člověka! Čest jeho památce! (Dr. Michal Dobiáš, ČBL č. 2/2008)