Kronika obce Žilov

Obec Žilov, podle které nese odbočka svůj název, jak dokazují zápisy ve spolkových kronikách, patřila k obcím, které sdružovaly zájemce o spolkovou činnost z celého okolí. Doklady o tom nacházíme u divadelních ochotníků, sportovních střelců ale i u mládežnických

organizací a spolků. V obci, ve které již od roku 1902 působí dobrovolní hasiči, však nebyl založen sportovní fotbalový klub. Fotbaloví fanouškové zde dodnes však mají své zázemí. Fanouškové Slavie z celého Plzeňska jsou zde sdruženi do místní organizace, a tak v obecní kronice od roku 2007 (od založení odbočky) nacházíme vedle zápisů o činnosti žilovských spolků i zápisy o činnosti slávistických fanoušků sdružených do žilovské odbočky. A co je v zápisech kroniky obce na věky zaznamenáno, uvádíme v úplném znění.

 

2007 - Odbočka odboru přátel fotbalového oddílu SK Slavia Praha

27.1. byla v Žilově založena odbočka odboru přátel FO SK Slavia Praha s regionální působností pro celé Plzeňsko. Slavnostního ustanovení odbočky se 18.12. zúčastnili zástupci klubu, hráč František Dřížďal a 20 členů zakládající odbočky. Kromě účasti na zápasech se členové zavázali pořádat besedy s hráči a vysazovat v obci lípy při zisku mistrovského titulu.

 

2008 - Odbočka odboru přátel fotbalového oddílu SK Slavia Praha

Organizace v druhém roce svého trvání sdružovala 60 členů z celého Plzeňska. Uskutečnila tři autokarové zájezdy na ligová i pohárová utkání, zúčastnila se slavnostního otevření nového stadionu v Edenu (7.5.), oslavila tu získání mistrovského titulu (17.5.). 3.7. přivezl kapitán Slavie Erich Brabec do Žilova mistrovský pohár, pobesedoval s fanoušky a společně s nimi vysadil při cestě do Příšovské jámy mistrovskou lípu a javor. Členové tak splnili svůj slib vysadit v obci lípu při získání mistrovského titulu. Mladí členové obsadili ze 16 mužstev čtvrté místo v turnaji v minikopané na celostátním setkání slávistů koncem června v Lázních Bělohrad.

 

2009 - Odbočka odboru přátel fotbalového oddílu SK Slavia Praha

Organizace sdružovala ve třetím roce svého trvání 75 členů z celého Plzeňska. V únoru se uskutečnila v Žilově beseda s brankářem Martinem Vaniakem. Členové odbočky se v květnu v pražském Edenu zúčastnili oslavy získání druhého mistrovského titulu (sezona 2008/2009). Pohár si Žilovští prohlédli na besedě v obci počátkem července. Na celostátním setkání odboček v Zákupech obsadili mladí členové čtvrté místo na turnaji v minikopané. Po zisku titulu vysadili členové v Žilově další mistrovskou lípu a slivoň na cestě do Příšovské jámy. Přátelé Slavie vydávají klubový zpravodaj "Červenobílé listy", kde pravidelně také informují o činnosti Žilováků. Žilovští v květnu v Úněšově uskutečnili fotbalový turnaj v minikopané - 1. ročník Memoriálu Petra Dünghübela, kterého se k památce člena odbočky zúčastnilo 6 mužstev.

 

2010- Odbočka odboru přátel fotbalového oddílu SK Slavia Praha

Žilovská odbočka stmelovala slávisty z celého Plzeňska, koncem roku až 76 fanoušků. V únoru se při valné hromadě v Žilově uskutečnila beseda s hráčem Slavie Petrem Marešem a tiskovým mluvčím klubu Ondřejem Zlámalem. 21. května se konal v Dobříči 2. ročník Memoriálu Petra Dünghübela, fotbalového turnaje v minikopané. 26.6. se 16 členů zúčastnilo 10. celostátního setkání slávistických odboček v Rožďalovicích, kde Žilovské reprezentovala na turnaji v minikopané dvě mužstva a z dvaceti týmů obsadila deváté a čtrnácté místo. Členové se zúčastnili mnoha fotbalových utkání, akcí, besed s hráči a také valných hromad u přátel v Příbrami a v Klatovech, kterým oplácí odbočka jejich účast na valné hromadě v Žilově.

 

2011 - Odbočka odboru přátel fotbalového oddílu SK Slavia Praha

Žilovská odbočka uspořádala 27.1. valnou hromadu, na které proběhla beseda s Michalem Petroušem, trenérem mužstva. 3.6. uspořádali v Dobříči již 3. ročník Memoriálu Petra Dünghübela, fotbalového turnaje v minikopané. 25.6. se dvě mužstva zúčastnila turnaje v minikopané na 11. celostátním setkání slávistických odboček v Něčíni u Příbrami. V srpnu pozvali na besedu Pavla Novotného, internacionála Slavie a v záři při cestě do Příšovská jámy vysadili další lípu - Lípu naděje. Členové se zúčastnili mnoha fotbalových utkání, akcí, besed s hráči a také valných hromad u přátel v Příbrami a v Klatovech, kteří na oplátku jezdí na valnou hromadu zase do Žilova. Odbočka připravuje příští rok uspořádat na Plzeňsku celostátní setkání slávistů.

 

2012 - Odbočka odboru přátel fotbalového oddílu SK Slavia Praha

Koncem ledna se uskutečnila v žilovském sálu výroční valná hromada, na kterou přijeli pobesedovat s fanoušky hráč Zbyněk Pospěch, trenér Martin Poustka a tisková mluvčí Mgr. Soňa Nouzáková. U příležitosti 120. výročí založení fotbalové Slavie členové úspěšně uspořádali 12. celostátní setkání slávistů (odboček odboru přátel fotbalového oddílu Slavia Praha), kterého se zúčastnilo v Plasích přes 400 účastníků z celé republiky a zástupci 26 odboček. Součástí setkání byl turnaj v minikopané, kterého se zúčastnilo 24 mužstev a dva žilovské týmy obsadily 9. a 17. místo, beseda s generálním ředitelem SK Slavia Praha-fotbal a. s., Zbyňkem Kusým, poznávací program, večerní zábava a charitativní sbírka pro nemocné děti ve FN Motol. V rámci setkání se uskutečnil již 4. ročník Memoriálu Petra Dünghübela, fotbalový turnaj v minikopané. Odbočka koncem roku sdružovala 50 členů - fanoušků Slavie z celého Plzeňska.

 

2013 - Odbočka odboru přátel fotbalového oddílu SK Slavia Praha

Na valné hromadě odbočky, která se uskutečnila 1. března v žilovském sálu, besedovali členové s prvoligovými hráči Slavie Praha Martinem Hůrkou, Martinem Dostálem a Mgr. Soňou Nouzákovou, tiskovou mluvčí pražského klubu. Současně s besedou proběhla autogramiáda a výjezdní přednáška Univerzity Slavia, která prezentovala historii klubu a naší kopané. 29.6. se členové zúčastnili celostátního setkání slávistů v moravském Šternberku, kde mužstvo pod hlavičkou Žilova obsadilo z 20 mužstev třetí místo na turnaji v minikopané. 7.12. členové uspořádali v tělocvičně Masarykovy ZŠ v Horní Bříze turnaj v minikopané, 5. ročník Memoriálu Petra Dünghübela, na kterém obsadili třetí místo. Koncem roku bylo evidováno v matrice odbočky 48 členů.

 

2014 - Odbočka odboru přátel fotbalového oddílu SK Slavia Praha

Na 14. setkání slávistů pořádaného 22.6.2014 Odborem přátel SK Slavia Praha (u příležitosti 50. výročí jeho založení) zvítězil tým žilovské odbočky na turnaji v malé kopané a stal se nejlepším odbočkovým týmem v celé republice. Turnaj se uskutečnil na tréninkovém hřišti v pražském Edenu a dosud největšího turnaje v historii se zúčastnilo 30 mužstev. Mužstvo získalo velký putovní pohár a další pohár, který se stal natrvalo majetkem odbočky. Tým hrál ve složení Jan Gruber, Jakub Hebík (nejlepší brankář turnaje), Josef Hubač, Jiří Gergel, Lukáš Čada, Stanislav Čada, Pavel Kaprál a Miloslav Hořký. Členové oslavili vítězství dne 18.7.2014 v kulturním domě v Žilově a k této události si pozvali na besedu Miroslava Jirkala, asistenta trenéra Miroslava Beránka. Vítězství odbočky v turnaji komentoval slávistický web článkem "Ve stínu katedrály se zaskvěl tým Žilova". Koncem roku bylo evidováno v matrice odbočky 37 členů.